Jan Verfaillie Kieskring: West-Vlaanderen
Voorkeursstemmen: 25.521

Aanwezigheid

Vergelijk met:

Plenair

92% 7%

Commissie

72% 15%
Aanwezigheid van Jan Verfaillie
Afwezigheid met kennisgeving van Jan Verfaillie
Aanwezigheid van: Gemiddelde van alle parlementsleden
Afwezigheid met kennisgeving van: Gemiddelde van alle parlementsleden

Aantal bijgewoonde vergaderingen:

Plenair
#154
Commissie (als vast lid)
#208
Commissie (als plaatsvervangend lid)
#30
Commissie (als extra lid)
#12
Samenvallende vergaderingen: 10%

Aanwezigheden per commissie

Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
datum 28/09/2009 tot nu
75% 14%
Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
datum 28/09/2009 tot nu
68% 17%
Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.