Vera Van der Borght Kieskring: Oost-Vlaanderen
Voorkeursstemmen: 8.460

Reactie van Vera Van der Borght:

Beste initiatiefnemers van www.zewerkenvoorjou.be, jullie initiatief is lovenswaardig. Transparantie moet altijd toegejuicht worden, uiteraard indien de verschafte informatie op een correcte manier wordt weergegeven. Ik stel vast dat er daarover enige betwisting bestaat.

Wat de info en data over mij persoonlijk betreft, ik denk dat die in grote mate correct is. De enige twee nuances die ik zou willen aanbrengen zijn:

1. Mijn beperkte aanwezigheid in de Commissie Jeugdzorg was een gevolg van een interne werkafspraak met collega Peter Gysbrechts die voor de Open Vld-fractie de werkzaamheden zou opvolgen. Die interne werkverdeling vertaalt zich natuurlijk niet in de officiële cijfers, waardoor mijn gemiddelde aanwezigheid in de commissiezittingen fors naar beneden gehaald wordt. Voor de commissie Welzijn, die ik als vast lid en ondervoorzitter al zeven jaar lang opvolg, bedraagt mijn aanwezigheidspercentage immers 90%. Voor de plenaire vergadering zelfs 92%.

2. Aanwezigheid in media wordt beperkt tot het VRT-Journaal en het VTM-Nieuws. Ik vind dat jammer. Van de 124 volksvertegenwoordigers krijgen er slechts een beperkt aantal de kans om hun boodschap te brengen via de grote tv-zenders. Er wordt spijtig genoeg geen rekening gehouden met verschijningen in de geschreven (lokale) pers en op kleinere tv-zenders, zoals Actua TV of de regionale zenders TV-Oost, evenmin wordt rekening gehouden met reportages, debatten en interviews in andere actualiteitsprogramma’s zoals De Zevende Dag (debat over kinderopvang), Terzake of Volt (debat over adoptie). Ik meen me trouwens te herinneren dat ik ook al in het VTM-nieuws ben geïnterviewd over de problematiek van de vossenjacht. Dit plaatst media-aandacht toch wel in een gans andere context en zet ernstige vraagtekens bij de 0 die jullie mij geven.

Politieke loopbaan:

 • OCMW-raadslid Aalst (1995 - 2000)
 • OCMW-voorzitter Aalst (2001 - 2006)
 • gemeenteraadslid Aalst (1988 - 1994)
 • gemeenteraadslid Aalst (2007 - )
 • Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Provincie Oost-Vlaanderen (13-06-2004 - 07-06-2009)
  • ondervoorzitter Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (27-09-2004 - 07-06-2009)
 • Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Provincie Oost-Vlaanderen (07-06-2009 - )
  • eerste ondervoorzitter Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (16-02-2012 - )
  • plaatsvervangend lid Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (28-09-2009 - )
  • ondervoorzitter Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (28-09-2009 - 15-02-2012)

Laatste tweets:

Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.