Filip Dewinter Kieskring: Antwerpen
Voorkeursstemmen: 95.409
zesde ondervoorzitter van het Vlaams parlement

Thema"s

Hieronder vind je een ranglijst met de thema's van de verschillende initiatieven die het parlementslid heeft ondernomen. Het Vlaams parlement classificeert elk initiatief onder één of meerdere thema's ('repertoriumtermen'). Het thema waarover het parlementslid de meeste initiatieven heeft genomen staat eerst, gevolgd door het thema dat het tweede meest voorkomt, enz... De cijfers bij elk thema geven het totale aantal keer weer dat een thema aan een initatief van dat parlementslid werd toegekend en het aandeel (in procent) van dit thema in het totale aantal toegekende thema's van dat parlementslid.
1. maatschappelijke integratie en samenleving
69
18.21%
2. verkeer, mobiliteit en openbare werken
35
9.23%
3. staatshervorming en communautaire aangelegenheden
34
8.97%
4. Vlaamse Regering en algemeen beleid
33
8.71%
5. lokale besturen
28
7.39%
6. welzijn en gezin
24
6.33%
7. onderwijs en vorming
23
6.07%
8. wonen
13
3.43%
9. werk
12
3.17%
10. ruimtelijke ordening
12
3.17%
11. begroting
11
2.90%
12. bestuurszaken
9
2.37%
13. buitenlands beleid
9
2.37%
14. economie
8
2.11%
15. leefmilieu en natuur
7
1.85%
16. sport
7
1.85%
17. media
5
1.32%
18. energie en natuurlijke rijkdommen
5
1.32%
19. gezondheid
5
1.32%
20. Europese aangelegenheden
5
1.32%
21. wetenschap en innovatie
4
1.06%
22. taalgebruik
3
0.79%
23. Brussel, Vlaamse Rand en taalgrensgemeenten
3
0.79%
24. cultuur
3
0.79%
25. internationaal ondernemen
3
0.79%
26. toerisme
2
0.53%
27. Vlaams Parlement
2
0.53%
28. erfgoed
2
0.53%
29. havens, waterwegen en zeewezen
2
0.53%
30. landbouw en visserij
1
0.26%
Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.