Vera Van der Borght Kieskring: Oost-Vlaanderen
Voorkeursstemmen: 8.460

Thema"s

Hieronder vind je een ranglijst met de thema's van de verschillende initiatieven die het parlementslid heeft ondernomen. Het Vlaams parlement classificeert elk initiatief onder één of meerdere thema's ('repertoriumtermen'). Het thema waarover het parlementslid de meeste initiatieven heeft genomen staat eerst, gevolgd door het thema dat het tweede meest voorkomt, enz... De cijfers bij elk thema geven het totale aantal keer weer dat een thema aan een initatief van dat parlementslid werd toegekend en het aandeel (in procent) van dit thema in het totale aantal toegekende thema's van dat parlementslid.
1. welzijn en gezin
395
52.11%
2. gezondheid
104
13.72%
3. maatschappelijke integratie en samenleving
36
4.75%
4. verkeer, mobiliteit en openbare werken
36
4.75%
5. leefmilieu en natuur
21
2.77%
6. energie en natuurlijke rijkdommen
21
2.77%
7. wonen
17
2.24%
8. havens, waterwegen en zeewezen
17
2.24%
9. lokale besturen
16
2.11%
10. begroting
15
1.98%
11. werk
14
1.85%
12. ruimtelijke ordening
11
1.45%
13. onderwijs en vorming
9
1.19%
14. bestuurszaken
9
1.19%
15. economie
8
1.06%
16. wetenschap en innovatie
5
0.66%
17. Vlaamse Regering en algemeen beleid
4
0.53%
18. staatshervorming en communautaire aangelegenheden
3
0.40%
19. toerisme
3
0.40%
20. internationaal ondernemen
3
0.40%
21. sport
3
0.40%
22. Vlaams Parlement
2
0.26%
23. taalgebruik
1
0.13%
24. erfgoed
1
0.13%
25. landbouw en visserij
1
0.13%
26. buitenlands beleid
1
0.13%
27. Brussel, Vlaamse Rand en taalgrensgemeenten
1
0.13%
28. cultuur
1
0.13%
Zoek een Vlaams parlementslid:
Naam
Partij
Kieskring (Provincie)

Het concept ZE WERKEN VOOR JOU

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie.
Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn.

Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.

Steun: ZE WERKEN VOOR JOU

Info

Eén van de basisprincipes van onze democratie is transparantie. Als kiezers hebben wij het recht te weten waar onze verkozenen mee bezig zijn. Het opzet van deze site is iedereen de mogelijkheid te geven zelf te oordelen over het werk dat dagdagelijks door de Vlaamse parlementsleden wordt geleverd. Ze werken immers voor ons allemaal.